Op 22 maart 1976 werd tot sloop van de grootste bunker overgegaan nadat Verkade de huur op eigen verzoek had beëindigd. In haar Beheersnota 1975-1980 gaf de toenmalige gemeente Egmond aan Zee aan de bestaan de eenvoudige strandafgang (zie afb. 12) vanuit het bunkerdorp te willen sluiten daar zij aan de zuidzijde van Egmond aan Zee een nieuwe (de thans meest zuidelijke afgang van Egmond aan Zee) officiële strandafgang heeft gerealiseerd Afb. 12: De thans niet meer bestaande strandafgang vanuit het bunkerdorp in de zomer van 1967 (foto collectie A.M. Polman, Egmond aan Zee) Het bunkerdorp had inmiddels veel van vernielingen te lijden. Een voorstel van gemeentewege een vergunning af te geven aan botenvereniging De Werf om ter plaatse een loods te bouwen werd ten zeerste door de provincie Noord-Holland ontraden daar dit in strijd zou zijn met de doelstelling van het beheer en het gebruik van het Noordhollands Duinreservaat. Merk waardigerwijs streefde de gemeente naar verwijdering van de bunkers als landschapsontsierend, maar wilde ze op hetzelfde moment wel een boten- loods ter plaatse toelaten. Dit gemeentelijk plan heeft het niet gehaald. Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 15