Afb. 11: Met een grijpkraan werd voorjaar 1969 stuifzand verwijderd (foto collec tie A.M. Polman, Egmond aan Zee) Op 11 maart 1959 werd voor de duur van vijfjaar weer een nieuw huurcon tract door het P.W.N. opgesteld. Het ging in op 1 januari 1959 en eindigde op 31 december 1963; met een stilzwijgende verlenging van telkens vijf jaar. Wederom werd verwezen naar de brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 22 maart 1949. In dit contract werd de huurprijs ver hoogd naar f 100,- per jaar. Medio 1968 zag het P.W.N. zich genoodzaakt de huurprijs wederom aan te passen. In een brief aan de huurders werd geschreven, dat gezien de sterk gestegen bedrijfskosten, wij genoodzaakt zijn de huurprijs tot f 190,- te verhogenen daar de verhuur van de bun kers in de vakantiesfeer ligt, zulks mogelijk nog met Belasting Toegevoegde Waarde moet worden verhoogd.De huurders werd verzocht om voor 1 augustus 1968 te reageren. Blijkbaar wilde niemand dit prachtige plekje verlaten want zonder bezwaar ging iedereen akkoord. De verhuur was nu geregeld tot en met 31 december 1973. Eind 1973 maakte het P.W.N. bekend, dat met ingang van 1 januari 1974 de nieuwe contractduur tot 1 jaar beperkt zou blijven. In verband met het feit dat de provinciale en gemeentelijke overheid in Egmond een sanering van i r. 2/3 Geestgronden. 8 (2001nr. 2/3 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 13