is, dat menigeen die van buiten post wilde versturen naar Te Warskip de schrijfwijze niet kende. Zo werden onder andere de navolgende aanduidin gen gebruikt: 'Te Waarskaip', 'Waterskip' en 'Te Waspik'. Alle brieven kwamen echter aan, keurig bezorgd door de P.T.T. De algehele organisatie van het verblijf in Te Warskip en De Duijnruijter geschiedde vanuit Zaandam. Hier coördineerde mevrouw H. Memelink, als maatschappelijk werkster en uitvoerende van het sociaal beleid van Verkade alle activiteiten in Egmond aan Zee. Ter plaatse zorgden de navol gende personen voor een goed verloop van het verblijf in Egmond aan Zee: 1949-1956 onbekend" 1957-1958 mevrouw Loeb 1959 mevrouw Sitters 1960 - 1961 mejuffrouw Polman als seizoenkracht 1962-1963 mevrouw Oosterveld 1964 mevrouw Van Haaren 1965 - 1972 mejuffrouw Polman in vaste dienst 1973 - 1974 mevrouw Delhaas Het seizoen liep van 1 april tot 1 oktober, dus ieder jaar een periode van zes maanden. Aan het begin van het seizoen werd een groep werklieden met materiaal vanuit Zaandam aangevoerd. Zij maakten de bunkers vrij van stuifzand (afb. 11). Verder zorgden zij voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Wanneer zij gereed waren kwamen wekelijks nieuwe groepen van ongeveer vijftien personen naar Egmond. De groepen bestonden uit gepensioneerden, kinde ren van Verkade-werknemers, huisvrouwen en herstellende zieken. Allen waren zij op de een of andere wijze verbonden met Verkade. In de week einden waren de spreekwoordelijke 'meisjes van Verkade' aanwezig. Aardig om te vermelden is het feit dat een activiteitenbegeleider in en rond Te Warskip een film heeft gemaakt die zich nu in het archief van de Verkade Stichting bevindt. Deze activiteitenbegeleider, de heer Peters, is overigens reeds vele jaren getrouwd met een dochter van de familie Kauff- mann, die hij in De Vossendal als de bewoners van De Zandhapper had leren kennen. 52 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 12