wen hebben inmiddels het veld moeten ruimen voor hotel Zuider-duin.) De vrachtwagens van Verkade voerden vanuit Zaandam voorraden en materi aal aan. De bunkers werden door de Egmonders vanwege de wagens die ze veelvuldig heen en weer zagen rijden al snel tot Verkade-Bunkers gebom bardeerd. Aan het hegin van het seizoen werden bedden, matrassen, dekens etcetera vanuit Zaandam naar Egmond overgebracht. Vervolgens versche nen iedere week de auto's met levensmiddelen zoals brood, jam en eieren. In De Vossendal stond naast de reeds genoemde bunkers nog een bunker, de grootste van allemaal. Deze bunker, de voormalige kantine en ontspan ningsruimte van het bunkercomplex, droeg de naam Te Warskip (afb. 10). Afb. 10: Te Warskip. In de oorlog de kantine en ontspanningsruimte van de militai ren. Op de achtergrond De Zandhapper van de familie Kauffmann (foto collectie A.M. Polman, Egmond aan Zee) Een van degenen die destijds in dienst van Verkade de taak hadden alles in De Vossendal in goede banen te leiden, was mejuffrouw A.M. Polman. Zij droeg zorg voor de algehele organisatie en coördinatie van activiteiten voor de tijdelijke groepen bewoners van de grote bunker Te Warskip. Leuk detail Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 51

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 11