In een kleine bunker, tijdens de oorlog in gebruik als onderkomen voor een stroomaggregaat voor de zoeklichten en radar, werd een toiletgebouw inge richt (afb. 8) Dit toiletgebouw moest op gezamelijke kosten van de huur ders worden onderhouden terwijl lediging van de toiletgebouwput eveneens op gezamenlijke rekening diende te geschieden. De bunkers werden in het voorjaar van 1949 in gebruik genomen. Geregeld verschenen in Egmond aan Zee vrachtwagens met het opschrift Verkade, die via de weg langs het voormalige kindervakantiehuis Beatrix over de door de bezetter aangelegde klinkerweg naar De Vossendal reden. Deze klinkerweg was door de bezetter aangelegd met stenen van het ge sloopte westelijk deel van Egmond aan Zee. Via deze weg konden de Duitsers materiaal aanvoeren om hun verdedigingswerken van de Atlantik- wall in de duinen te kunnen opbouwen. Op ongeveer driehonderd meter ten zuiden van Beatrix lag aan de westzijde van deze klinkerweg een groot diep gat genaamd De Waterkuilen. Zowel voor als na de oorlog speelden hier de kinderen van de kinderkolonies Juliana en Beatrix. (Beide gebou- Afb. 9: Een auto van Verkade in Egmond aan Zee ter bevoorrading van de blinkers (foto collectie A.M. Polman, Egmond aan Zee) 50 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 10