Amateur-historicus Jos Hof is sinds januari 1984 als vrijwilliger en sinds oktober 1988 ook als bestuurslid voor de Stichting Restauratie Slotkapel actief. Zijn uit- ;er de gebreid onderzoek naar gegevens over de zerkenvloer van de kapel resulteerde in nond 1994 in een overzicht van graven, zerken en tussen 1451 en 1817 begraven per leden sonen. (Red.) telijk J- Hof jd op er de BEGRAVEN IN DE SLOTKAPEL 1 gaat. /estie Op het moment van schrijven is de restauratie van de zerkenvloer (en de binnenmuren) in volle gang. Steenhouwerij Maarssen uit Maarssen zal de kerkvloer restaureren volgens een in overleg met de Rijksdienst voor de -even Monumentenzorg en de Stichting Restauratie Slotkapel als eigenaresse van ooral de kapel opgesteld plan. De werkzaamheden omvatten het volgende: na het matie nummeren van alle vloerdelen - dat zijn er circa 350 - worden de zerken ;rleg- opgenomen en opgeslagen op een met platen afgedekte vloer. Vervolgens toch zullen de zerken die mankementen vertonen gerepareerd en gelijmd wor- ng.Q den. Ontbrekende delen worden vervangen door stukken van oud materiaal. Het onderliggende zand zal worden nat gemaakt en vermengd met cement. Zo wordt de steen bij het terugleggen op zijn plek gestabiliseerd en de kerkvloer in zijn geheel ge√ęgaliseerd. Tijdens werkzaamheden in de Slotkapel stuitten Kees Blaauboer en Anton Druiven, beiden bestuursleden van de Stichting Restauratie, alsmede steen houwer Rob Scheen op een bijzondere 'zerk'. Ik werd op de hoogte gebracht van deze vondst en erbij gehaald, nadat Kees Blaauboer een schets had gemaakt van het bijzondere profiel dat deze steen sierde. Naar mijn mening is het niet onwaarschijnlijk, dat het hier gaat om een onderdeel van de tombe van Jan van Egmond. Dat praalgraf heeft ooit in de Slotkapel gestaan. De tombe was in opdracht van Jan, eerste graaf van Egmond gebouwd. Hij stierf op zijn slot in 1516 en werd evenals zijn in 1538 overleden gemalin, Magdalena gravin van Weerdenburg, onder dit fraaie monument begraven. Mogelijk is genoemde steen met het profiel de stenen tafel of de grondplaat, waarop beide edelen in koper waren uitge beeld. De rest van de tombe bestond uit een vloerplaat, een houten 'ledi kant' en versieringen in koper. Ook was er een koperen plaat aanwezig, met daarop in het Latijn een grafschrift. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg zal nog nader onderzoek doen. I, nr. 4 Geestgronden, 7 (2000), nr. 4 99

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2000 | | pagina 5