Op het oorlogsmonument voor de rooms-katholieke kerk aan de Herenweg in Egmond aan den Hoef prijkt de naam van Hoever Cor van der Veer. Jos Hof. gehuwd met een nicht van de overledene, maakt voor Geestgronden duidelijk, hoe het oorlogsslachtoffer aan zijn einde is gekomen. (Red.) J. Hof DE ONDERGANG VAN DE 013 Er zijn wellicht nog aardig wat oudere Hoevers. die zich het gezin Van der Veer-Kager kunnen herinneren. Vader Cees, moeder Marie en de kinderen Klaas, Cor, Lou, Jan en Riet kwamen in 1928 vanuit de Schermer naar Egmond aan den Hoef. Cees van der Veer was als kaasmaker werkzaam geweest bij de Zuivelfabriek De Prinsesgelegen aan de Rustenburgerweg. Het gezin vestigde zich in genoemd jaar op het adres Slotweg 44, heden ten dage het huis van de familie Groot-Kuiper. Vader Van der Veer ging werken bij de kaasfabriek De Brederode aan de Hoeverweg (nu tankstation Q-8). Ook was hij zelfstandig melkrijder, ver bonden aan deze zuivelfabriek. Zoon Arie werd in 1929 nog aan de Slotweg geboren, maar begin 1930 verhuisde het gezin naar het adres Heerenweg 344, later bekend als het huisje van 'Ouwe Joet' (Jan de Waard). Dat huisje is inmiddels afgebroken. Op deze plek bouwde later een kleinzoon van 'Ouwe Joet' een nieuw huis (Herenweg 211). Cor was, net als de andere kinderen uit het gezin, leerling van de Sint Jozefschool op de Hoef. Hiervan getuigt een foto uit 1931. waarop de kin deren uit de 6e en 7e klas staan afgebeeld (afb. 3) Deze foto is genomen op de speelplaats van de oude (inmiddels ook al gesloopte) school aan de Slotweg. In de bovenste rij uiterst rechts staat Cor. Het toeval wil. dat op deze foto ook de nog jonge leerling Cor Schuit staat (onderste rij, tweede van rechts). Beiden zouden tijdens de oorlog op tragische wijze het leven laten. Direct na het verlaten van de lagere school werd door vader Cees voor zoon Cor werk gezocht. Het duurde niet lang. of Cor trad in dienst van Gerrit Brouwers als bakkersknecht. (Broer Lou zou een paar jaar later, eveneens na het verlaten van de lagere school, bakkersknecht worden hij Staartjes in de Schoolstraat). In 1935 veranderde Cor van der Veer van werkkring. Hij Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 9