KORT NIEUWS Vliegveld Bergen J. Schuurman uit Heiloo werkt aan een boek over vliegveld Bergen. Hij is zeer gedetailleerd op de hoogte van de gang van zaken op het vliegveld. Hij is bereid bij voldoende belangstelling voor groepen ter plaatse rondleidin gen te verzorgen. Rob Leijen peilt de interesse (tel. 072-506.7856, liefst na 19.00 uur).Q Stichting Historisch Egmond Het bestuur van de Stichting Historisch Egmond is noodgedwongen weer op zoek naar versterking. Secretaresse Nita Housheer heeft besloten niet langer deel te willen uitmaken van het bestuur. Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij voorzitter Peter de Man, tel. 072 - 506 7555. Op zaterdag 30 mei 1999 werd het fotoboek Achter de eerste paal van Arjen Zwart gepresenteerd in het oud-katholiek verenigingsgebouw in Egmond aan Zee. De foto's in het boek geven een impressie van het zee- dorpenlandschap in Egmond aan Zee. De lithografie werd verzorgd door Max Hofer, redactielid van Geestgronden. Het boek is te koop bij de foto graaf; tel. 072-506.1421. Stichting Historisch Egmond heeft, in ieder geval tot het einde van het jaar, de beschikking gekregen over diverse ruimtes in het pand aan de Slotweg 46 in Egmond aan den Hoef. Medio september wordt een Historisch Infor matiecentrum geopend. In het informatiecentrum wordt de geschiedenis van de Egmonden verteld. De werkgroep 1799 zal het spits afbijten met een expositie over de situatie in de Egmonden rond 1799, de periode waarin Engelse troepen, even later gevolgd door Russische, Noord-Holland bin nenvielen. Voordat het informatiecentrum in gebruik genomen kan worden, moet er nog veel gebeuren. Drie├źntwintig mensen hebben gereageerd op de oproep zich aan te melden als vrijwilliger voor het inrichten en draaiende houden van het informatiecentrum. Inmiddels zijn er werkgroepen samengesteld en Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 95

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 65