Vetzaadzevers De aan de Bart van der Leckstraat 126 in Alkmaar woonachtige G. Apel doorn kreeg het Geestgronden jrg. 5, nr. 1 (april 1998) verlaat in handen. Hij zag de foto van de vetzaadoogst op het land van Gerard Apeldoorn. Het onderschrift vermeldde Gert Liefting als man met de zeef. De laatste is vol gens de briefschrijver echter niet Gert Liefting. maar Gert Apeldoorn, broer van genoemde Gerard Apeldoorn, beiden ooms van de briefschrijver. met de ;e, an- er 169 imst. an de s, 265 Afb. 39: Vetzaad zeven op het land van Gerard Apeldoorn De inzender sloot ook nog een in 1856 door schelpenvissers aan het adres van burgemeester en wethouders gerichte protestbrief (inclusief transcrip tie) bij. De schelpenvissers klaagden over de hoogte van de belasting en het slechte onderhoud van de vaarwegen. nr. 2/3 Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 63