De hoteleigenaar had na de stormvloed van 5 op 6 januari 1906 een muur als extra zeewering bij zijn hotel laten aanleggen. Hij stond tijdens de eer ste wereldoorlog duizend angsten uit als bij stormen zeemijnen rakelings voor de muur van Welgelegen langsdreven. Wonder boven wonder bleven ongelukken uit. De muur van het in de tweede wereldoorlog door de Duitsers gesloopte hotel ligt nu nog geheel intact onder de zeereep tot onder het parkeerterrein tussen de hoofdstrandafgang en de afgang bij Bad Zuid door. Afb. 38: Op de voorgrond hotel Welgelegen rond 1912 vanaf de zuidwestkant met de muur als zeewering ervoor (Uitgave Wed. H.J.Belleman, Egmond aan Zee, an sichtkaart uit collectie Piet Groen) Op de Nederlandse kust spoelden in april 1917 182 mijnen aan, waarvan er 169 van Engelse makelij waren, zes van Duitse en zeven van onbekende herkomst. Sinds het begin van de eerste wereldoorlog spoelden tot 16 juli aan de Nederlandse kust maar liefst 2079 mijnen aan, waarvan 1414 Engelse, 265 Duitse, 65 Franse en 335 van onbekende oorsprong.Q Bronnen: Egmondsche Badbode 1916 en 1917 Mondelinge informatie van Gerrit de Graaff (1924) op 19 mei 1999 92 Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 62