Mijnontploffing In Geestgronden jrg. 6, nr. 1 (april 1999), p. 30 en 31 stonden enkele door C.J.W. Everts uit Alkmaar ingezonden foto's van schade ten gevolge van mijnontploffingen in Egmond aan Zee. Piet Groen en Rob Leijen. be kend van de werkgroep 'Egmond en de tweede wereldoorlog' van de Stich ting Historisch Egmond verschaffen nadere informatie. Bedoeld is waarschijnlijk de ontploffing op maandagochtend 17 juli 1916. Op zondagmorgen 16 juli spoelde voor hotel Welgelegen een mijn aan van Engelse makelij. De volgende morgen werd de mijn uit veiligheidsoverwe gingen op de wagen van de reddingboot geladen. Daarna werd hij over het strand twaalfhonderd meter richting Castricum vervoerd. Daar werd de mijn tot ontploffing gebracht. Op grote afstand werden later stukken teruggevon den. Die werden door het publiek als souvenir meegenomen. Door de tril lingen en drukgolven sneuvelden tal van ruiten in Egmond aan Zee. Gerrit de Graaff (1924) uit Egmond aan Zee kan zich nog goed herinneren, wat zijn vader Gerrit de Graaff senior over mijnen vertelde. Hij was de zoon van Piet de Graaff en die was eigenaar van Badhotel Welgelegenook wel Egmond 's Kurhaus genoemd. Afb. 37: Hotel Welgelegen vanaf de oostkant gezien (Uitgave R.P.Jonker, ansicht kaart uit collectie Piet Groen) Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 91

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 61