Bosmolen [6] aan de Bergerringsloot. Dit is de tweede molen van de meer en hij is nog steeds in functie. Bindervaart 171 Voor ons zien we de loopbrug naar het jaagpad van wat officieel de gegraven Egmonderbinnenvaart heet. Vroeger was hier een voetveer met veermansbehuizing voor het verkeer naar Egmond-Binnen. Molenland 181 Dit gedeelte van de vaart is een rechte doorgraving van het vroegere schiereiland Moolant. De eerste boerderij aan de linkerhand heet Halfweg [9], De tweede is Zeldenrust 10], het bedrijf van onze 'schuitvoerder' Kraakman. Aan de zuidkant ligt in de gelijknamige polder de boerenplaats Zuidermeer I 11 Oude Bindervaart 1121 Even voor de knik in de vaart mondt van rechts een restant van de oude Bindervaart van de jaren rond 1250 in de vaart uit. Voor de inrichting van het re creatiegebied Noordenieg in Heiloo zette deze verbinding over water zich voort langs de hogere gronden over het Maalwater om bij de Heilooërzeeweg aan te sluiten bij de huidige loop van de vaart richting abdij. Knik in de vaart Hier moest men de vaart wel naar het Noorden laten afbuigen om de strandwal van Alkmaar-Heiloo te ontwijken. Links aan de vaart de boerderij Klein Kranebroek 13] en rechts achter het groen Kranebroeknu Vredenoord 14] geheten. Verdwenen kalkovens 1151 Ook Alkmaar kende zijn kalkovens. Na passage onder de Martin Luther Kingweg komen we bij de plek waar ze aan de vaart stonden ter hoogte van de Kalkovenweg. Even noordelijker stond het Kijfmolentje [16]. Geestmolen 1171 Op de plaats waar de Geestmolen staat ontmoet de Middeltocht van links de Hoevervaart. Deze molen is nummer drie van het eerste uur van de drooglegging en slaat zijn water uit op de vaart. Het eikenhouten geraamte zou nog uit de zes tiende eeuw stammen. Steesloot 1181 De Steesloot sluit van links op de vaart aan. De Hoevervaart zelf vindt naar rechts zijn voortzetting naar de Singelgracht [19]. Hout vaart 1201 De vaart zet zich naar het noorden voort onder de naam Houtvaart. Alvorens deze in de Bergervaart uitkomt zien we nog de kleine molen De Eendracht 121 staan. 90 Geestgronden. 6 1999). nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 60