Bij een strandopgang ontdekten we tot onze grote opluchting een bord met in het Nederlands de tekst: 'verboden toegang'.51 Ondanks de ontploffing liet zich in de verste verte geen mens zien. Afb. 1Een blik op het inwendi ge van een Seehund (foto: Im- perial War Museum, Londen) We hoopten ons op de nog door Duitsers bezette Hollandse kust te bevin den. Zeker waren we hiervan nog steeds niet. Met mijn seinpistool schoot ik toen tweemaal wit en eenmaal rood over de duinen (steile kust). We lie pen langs het strand in de hoop de bewoonde wereld te bereiken. Doordat we doornat waren en extreem vermoeid, kwamen we maar langzaam voor uit. Na meer dan een half uur - het was reeds donker geworden - kwam een soldaat in Duits uniform, die overigens nauwelijks Duits sprak en spleetogen had, op ons toe en zwaaide dreigend met zijn geweer met opge zet bajonet om zich heen. Hij behoorde ogenschijnlijk tot de zogenaamde 'Hilfswilligen' uit het Oosten (Rusland) en hield ons voor een Engelse 36 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 6