VRAAG EN AANBOD Hoevervaart De vaarten van de Egmondermeer staan de laatste tijd in het centrum van de belangstelling. De rondvaarten van de Stichting Historisch Egmond in samenwerking met de familie Kraakman trekken volop publiek. In de Alkmaarse wijk De Hoef vond op 19 juni 1999 een festival rond de Hoevervaart plaats. Gildegids Gerrit-Jan Rutgers van Stichting Historisch Egmond verzorgde een lezing en een tentoonstelling. Ernö Bleeker schreef de brochure De Hoevervaart en de Egmondermeer. Een 'toeristische' tocht per voormalige koolvlet van de familie Kraakman langs historische plekken (zie aft 36) aan de vaart completeert het geschiedwerkje dat voor de vrien delijke prijs van 5,- te koop is bij de Stichting Historisch Egmond. afb. 36: Van Eenhoorn tot Eendracht Een tocht langs de Hoevervaart De Eenhoorn 1 Opstapplaats voor de vaartocht per vlet in Egmond aan den Hoef. Eens hoeve annex herberg voor schippers Het Fortuin. Later De Eenhoorn genaamd naar een brouwerij in Alkmaar. De westelijke verlenging van de vaart (nu Julianaweg) was eens een levendig haventje met een zwaaiplaats voor de schuiten en een korenmo len. Voormalige papiermolens en kalkovens f21 Na een diepe buiging van de passagiers in de boot voor de rondweg komt een knik in de vaart in zicht, bij een boerderij en een gemaaltje. Hier stonden eens de genoemde bedrijven. Trambaan 131 Juist hier kruiste de trambaan de vaart. Let op de restanten van de bruggenhoofden. Het tracé verliep eerst evenwijdig aan de vaart, maar verderop noordelijker; dit is nog te herkennen aan de smalle kavels. Bij de boerderij Hagenooi, ca 1000 m vanhier bevond zich een halte. Marleveld 141 Links van de kronkelende vaart herkennen we aan het restant van een toegangs poort en enkele verwaaide bomen de plaats waar tot de brand van 1961 de boerde rij Marleveld stond. Nu 500 m naar het oosten verplaatst. Visseriimolen en polder 151 Na 1 km varen loopt van het jaagpad de kade van de tochtsloot naar de werf van de vroegere Visserijmolen in de polder van dezelfde naam. Deze molen - een van de drie molens die het Egmondermeer droog moesten malen - werd in 1939 door brand verwoest en niet meer opgebouwd. Twee km meer naar het noorden staat de Geestgronden. 6 (1999). nr. 2/3 87

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 57