beschadigd en worden er tenminste twee als neergeschoten geclaimd (hetgeen niet op waarheid berustte). Door andere eenheden (onder andere de le en 7e Bewakingscompagnie en detachement 1-1 Luchtvaarttroepen) wordt in rapporten nauwkeurig beschreven op welke momenten en met welke hoeveelheden door de lichte en zware luchtdoelmitrailleurs is ge schoten. De dagboeken en rapporten die door diverse destijds op of nabij vliegveld Bergen aanwezige militairen werden bijgehouden, bewijzen on omstotelijk dat het Nederlands leger zeker niet machteloos (gemaakt) was tegenover de Duitsers en dat er van sabotage geen sprake was.O *Met dank aan de Historisch Bibliotheek van J. Lute, Egmond aan den Hoef, en de heer J. Schuurman. Heiloo. De laatste hoopt in mei 2000 een boek te presenteren waarin de geschiedenis van het voormalig vliegveld in Bergen centraal zal staan Noten: 1) Informatie via de heer J. Schuurman. Heiloo en van Min. van Defensie, Centraal Archieven Depot, Den Haag. 2) De door de Engelsen aangeduide geografische ligging luidt: 52gr/35min/25secN- 4gr/40min/35secE, length 800 yards. Bron: Sheet No. 5, A.I.2.(b) date 19-1 1-1942. 3) Lageberichten 983/42 en 3264/42 via L. Zwaaf. Malden. 4) Bron: RE 20/242, Bundesarchiv Militararchiv (BaMa), Freiburg, Duitsland. 5) Rapport Nr. 783, 805, 913 van 1941 en 99 van 1942 van de marechaussee in Alkmaar en vijf processen-verbaal van de Gemeentelijke Luchtbescherming in Heiloo. 6) Bron: Kriegstagebuch Nr. 5 Schiphol. RL 20/243 BaMa, Freiburg, Duitsland. 7) Bron: GJ. Zwanenburg, Toen werd het stil, Den Haag, 1994, p. 344. 8) Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie, 'Dagboeken, Rapporten', mei '40 bundel BI 10. 9) Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie Commando Luchtverdediging Nr. zgzg 4, 219 zg. 10) Dit waren drie Heinkels 111. welke voor tien procent werden beschadigd. Personele ver liezen: één dode. 82 Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 52