ie zijn lerie 81 ïg van /uurd, oton 2 ijn ge tuigen 12 Mol. 8. 30 uur verschenen 4 2-:r.otorige Juitschero en eenige Uesserschmidt Me 109 er. beschoten net mitrailleurs doelen op het vliegveld. Eenige branden ontstonden. 14.10 uur verschenen 2 bommenwerpers boven het vlieg veld. Er v/orden eenige serie's bommen afgeworpen vlak. langs de Groene Weg. oogenachijnli jk -zonder resultaat. 15.00 uur verschijnt een aantal 2 motorige bamenwer- 1 ers en schieten in glijvlucht op doelen op het vlieg veld, oogenschijnlijk zondovhcsultaat. rgegeven vuur: tl.jd aantal schotenuitwerking 14.10-14.19) 15.10-19.10) 58 2 patronen wei geren. 120 onbekend eenige treffers; resultaat onbekend. Ge meld werd later dat 2 bommenwer pers in de Beemster wa ren neerge stort. üunitierapport: verschoten aantal 1?8 2 180 aantal IO93 Toestand personeel: geen verliezen. 18.30 uur verschenen 4 bommenwerpers uit K.'tf.-rich ting en cirkelden 1 maal over het vliegveld. Zij ver dwenen weer in N. richting. Afgegeven vuurt tijd uitwerking. 18.30-18.35 17 het vuur was zeer goed en maakte het vliegtuig scherpe bochten cta te ont komen. Verdere uit werking onbekend. mnitierapport» vercchoten bg. 4 tl. 13 «ei. soort bg. 4 tl. aanwezig aantal IO76 Toestand personeel; geen verliezen. Opmerkingen: Hier zeer geringe activiteit in de lucht. Geen vliegtuigen meer binnen bereik batterij 1 de Een twee motorige bommenwerper uit N. richting cirkelt om het vliegveld cn de batterij. Ka eenige minuten ver dwijnt het weer in N. richting. Beschietingen: tijdaantal sch. uitwerking. 12.15-12.20 onbekend. Bewolking was zeer laag en het vliegtuig steeds slechts voor een paar seconden te zien. ?*unitierapport: verschoten - soort bg. 4 tl. aantal 21 soort bg. 4 tl. aanwezig aantal 1055 Toestand personeel: geen verliezen. OpmerkingenZeer geringe activiteit in do lucht waarge nomen Geen vijnndelijko vliegtuigen binnen vuurbereik geweest. 18.00 order om de wapens neer te leggen. Cp., 22 Mei 1940. De C.- l60e Bt.Lu.A. De res. 2e Luitenant, f.g. C.Ch. SL0T2ÜAKKR. nr. 2/3 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 51