Met name de munitierapporten van de Batterijen Luchtdoelartillerie zijn van belang. Het batterijrapport van de 160e Batterij Luchtdoelartillerie 81 (zie afb. 31geeft aan dat op bijna alle oorlogsdagen (met uitzondering van 14 mei: geen vijandelijke vliegtuigen binnen vuurbereikis gevuurd, namelijk: 10 mei 177 schoten 11 mei 178 schoten 2 weigeringen 12 mei 7 schoten 13 mei 21 schoten Dat is in totaal 393 schoten 2 weigeringen Het rapport van de 15e Batterij Luchtdoelartillerie l" vermeldt dat Peloton 2 tl. (=tegen luchtdoelen) en de batterij 7.5 tl. diverse malen in actie zijn ge komen. Ten gevolge van het afweervuur werden drie Duitse vliegtuigen l£pt Batterij Luchtaoelartillerle Samenvatting batterijrapport van 10 t/m 14 tiei 1940. 10 Mei. Ven 3.00 tot 3.00 passeeren groote aantallen onbekends vliegtuigen in golven met tucachenruiicten van 5 i 10 minuten op betrekkelijk geringe hoogte over de batte rij, in de richting Oost-West. De zoeklichten waren steedc in actie, dcch konden de vliegtuigen niet vin den. De batterij vuurde niet. 1.25 uur werd motorgeronk uit Westelijke richting waar genomen. De batterij was reeds volledig gealarmeerd. 110 uur verschenen Duitscke bommenwerpers in groepen van drie zeer laag vliegend boven ds duinen. Oogenblik- kelljk opende de batterij het vuur. Er kwamen oteed3 meer vliegtuigen in groepen van drie, tot het aantal van 12 of 14 ras. 1.15 uurwerden de eerste bommen afgeworpen en trof fen de hangars. De vliegtuigen doken op het doel en v.ierpen dan de bommen uit. 4.1b uur trad een aantal Messerschmidt l£o 109 op, die o« hangars met mitraillcurvuur beschoten. 4.25 uur waa het bombardement ten einde en verdwenen de vliegtuigen Afgegeven vuur: tl.ld aantal schoten doel uitwerking 3.3? 177 bommen e enige t werpers treffers ge constateerd} 4.25 4 vliegtui gen gaven rook af. tMnltleraooorti soortbg. 4 tl. v.r.chot.n 17? soort bg. 4 tl. aanwezig aantal 1273 Aanwezig was het aantal van 14^0 bg. 4 tl. Toestand personeel» geen verliezen. Opmerkingen De batterij werd niet aangevallen. Zoo nu en dan werd mot boordmitrailleurs op da batterij geschoten. Verder geen vijandelijke vliegtuigen meer waargenomen. Afb. 31: Rapport van de 160e Batterij Luchtdoelartillerie. Let op de nauwkeurige registratie van het aantal schoten (Bron: Centraal Archievendepot/Ministerie van Defensie) 80 Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 50