Afb. 29: Het houten model van de Messerschmidt Bf 109, zoals opgesteld op het schijnvliegveld (Collectie J. Schuurman, Heiloo) aan de Oosterzijweg, Groenelaan, Zevenhuizerlaan en Kennemerstraatweg in Heiloo. In deze straten ontstond ook schade bij het tot zover laatst bekende bombardement op 21 januari 1944. Van belang is tevens de Duitse melding dat op 30 oktober 1941 het 'industriecomplex' SI 53 te Egmond- Binnen met vijf brisantbommen werd aangevallen. De bommen vielen op circa 200 meter ten zuiden van het doel.6) In aanvulling op vorenstaande melden Duitse rapporten nog een bombardement van SF 12 in de nacht van 11 op 12 april 1942.7) Mijn conclusie moet dan ook luiden dat, hoewel niet met grote aantallen vliegtuigen tegelijk en niet altijd op de juiste plaats of met schade, het schijnvliegveld bij Egmond-Binnen wel degelijk door de geallieerden voor echt (lees: vliegveld Bergen) is aangezien en is aangevallen. Feit is dat de RAF (Royal Air Force) van 23-11-1940 tot 23-11-1942 in Nederland hon derdmaal een echt en 117 maal een schijnvliegveld aanviel. Hoewel de meeste aangehaalde rapporten betrekking hebben op Heiloo, moeten zich ook rapporten in de archieven van de gemeenten Limmen, Castricum en Eg mond-Binnen bevinden. De werkgroep 'Egmond en de tweede wereldoor log' doet hiernaar nader onderzoek. 78 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 48