Binnen ook nog SI 53 (Schein-Industrieanlage 53) aangelegd. Dit namaak- complex bestond uit een aantal houten barakken en staketsels met netten die voor industriële objecten moesten doorgaan. SI 53 lag aan de oostzijde van de Limmerweg, enkele honderden meters ten zuiden van de boerderij van de familie Bommer. Gebruik Op het schijnvliegveld, dat overigens bij de Engelsen zeer zeker bekend was,21 werd een houten dummy van een Messerschmidt Bf 109 (zie afb. 29) geplaatst. Het houten vliegtuig werd op een smalspoorrail met middenrail (voor de driefasenstroom) van ongeveer 750 meter lengte voortbewogen. Deze rails liepen ongeveer evenwijdig aan de spoorlijn Castricum-Heiloo. De aandrij ving geschiedde met behulp van een kleine elektromotor onder het vlieg tuig. Aan het einde van de 'startbaan' bevond zich een stroomonderbreker waardoor het vliegtuig tot stilstand kwam. Vervolgens zette een Duitser in een bunker achter de boerderij van de familie Bommer een schakelaar om en keerde het vliegtuig terug naar het begin van de startbaan, waar het Afb. 28: Fragment van een Duitse staf kaart, waarop het schijnvliegveld tussen de Vennewatersweg en Bakkum is inge tekend (Collectie J. Schuurman, Heiloo) 76 Geestgronden. 6 1999). nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 46