In Geestgronden jrg. 5 nr. 3/4 (december 1998) reageerde de heer P C. Mooy op de kanttekeningen die de werkgroep 'Egmond en de tweede wereldoorlog' in het nummer ervoor plaatste bij een artikel van zijn hand, dat in het eerste num mer van de vijfde jaargang was verschenen. In dit artikel over het schijnvlieg- veld bij Egmond-Binnen reageert Rob Leijen nogmaals op de stelling dat 'in de meidagen van 1940 door de militairen op en rond vliegveld Bergen niet op Duitse vliegtuigen geschoten kon worden vanwege de aanwezigheid van zand in de munitiekisten'. (Red.) R. Leijen HET SCHIJNVLIEGVELD IN DE VENNEWATERSPOLDER* Voorgeschiedenis en aanleg Nadat in 1933 in Duitsland onder het regime van Adolf Hitier een andere wind was beginnen te waaien, maakte Nederland zich evenals andere Europese landen zorgen over de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van vrede en veiligheid. De Nederlandse regering besloot haar luchtstrijd krachten, tot dan toe alleen op vliegveld Soesterberg aanwezig, te decentra liseren. Aan de westelijke kant van ons land, zover mogelijk weg van de kant vanwaar de dreiging uitging, zouden nieuwe vliegvelden worden aan gelegd. De locaties in onze omgeving die hiervoor in aanmerking kwamen, en waar ook door de Nederlandse genie daadwerkelijk verkenningen wer den verricht, waren Bergen, Egmond-Binnen, en Heiloo." De uiteindelijke keuze is op Bergen gevallen. Reeds in 1940 werd het vliegveld, na het noodzakelijk herstel van de scha de, door de bezetter in gebruik genomen. In juli 1941 werd door de Duitsers een aanvang gemaakt met de aanleg van een schijnvliegveld in Egmond-Binnen. Dit schijnvliegveld, bedoeld als afleiding voor Fliegerhorst Bergen en door de Duitsers aangeduid als SF 12 Scheinflughafen 12) lag ten zuiden van de Vennewatersweg en werd in het westen door de Limmerweg en in het zui den door de Zanddijk (Noord-Bakkum) begrensd. De bedoeling was voor Bergen bestemde bombardementen en beschietingen naar deze plek te trek ken. Opvallend is dat de locatie van SF 12 vrijwel overeenkomt met de eer der door de genie onderzochte plek. Door de Duitsers werd bij Egmond- Geestgronden, 6 <1999), nr. 2/3 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 45