Jan Hopman vervolgt zijn serie over de bollenteelt in de duinen. Deze bijdrage gaat over het begin van de mechanisatie van de bedrijfstak. (Red.) J. Hopman BOLLENTEELT OP DE EGMONDSE GEESTGRONDEN (5) De economische crisis van de jaren dertig ging ook aan het bollenbedrijf niet onopgemerkt voorbij. Door de omstandigheden gedwongen gingen veel bollentelers over op aardbeienteelt. Bijvoorbeeld de familie Janse, die omstreeks 1930 naar Egmond kwam vanuit Beverwijk. Zij hadden daar hun bedrijf op de Breesaap (nu Hoogoven-terrein). In de oorlogsjaren werden er vrijwel geen bollen meer vertransporteerd. De hoeveelheid die nog ver bouwd werd kromp dus erg in, en om te overleven moest men zich richten op voedselvoorziening: aardappels, schorseneren, wortels, bonen, bieten en aardbeien (zie afb. 25). Afb. 25: De familie Janse uit Beverwijk. V.l.n.r. Marie Janse, Jan Janse, Toon Janse, Baas Vader Janse (met vest), buurtkinderen (foto Jonker, waarschijnlijk genomen in Beverwijk; uit Historische Bibliotheek Jan Lute) 72 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 42