Mijn grootouders woonden in 'het watermachien' op Schoorldam. Het adres was heel eenvoudig als we een ansichtkaart stuurden: 'opa en opoe. Watermachine, Schoorldam'. De kaart kwam altijd aan. Zo eenvoudig was het toen nog. Jaren later, als ik dan te logeren ging bij opa en opoe, dan wees mijn opa altijd naar zijn fuiken die hoog tegen de zoldering van de machinekamer hingen. Diezelfde fuiken die ooit in de Hoevervaart stonden, voor zijn broodwinning zorgden en hem zijn vrijheid gaven. "Zal ik ooit weer gaan vissen?", vroeg hij dan. En dan kwam diezelfde droefgeestige blik weer te voorschijn. Het is er nooit meer van gekomen. Een ding weet ik zeker, hij heeft zijn fuiken 'meegenomen'. Na hem heeft er niemand meer voor zijn brood in de vaarten van de Egmonder- en Bergermeer gevist. Opa heeft zijn laatste jaren gesleten als molenaar en keuterboertje. Maar echt gelukkig is hij bij dat werk niet meer geweest. Toen mijn opa in 1961 was gestorven, heeft mijn opoe nog jaren in het watermachien gewoond. Ze leefde daar, tezamen met haar eenden en haar kippen, in het in het groen verscholen bedoeninkje, dat langzamerhand in verval kwam. De ziel was weg. Mijn opoe, trouw aan wat ooit was, werd steeds eenzamer. Langzamerhand besefte ze dat haar dagen geteld waren. Ze heeft nog een jaar in Wester- kimme te Schoorl gewoond. Ter plaatse rest nu alleen nog de seinmast, als een monument en herkenningsteken in het landschap. Met de seinmast werd aangegeven, wanneer het waterpeil zo hoog was, dat in het Noord- hollandsch Kanaal niet meer gemalen mocht worden, 's Nachts brandde er dan een wit licht en overdag wapperde er, als ik me goed herinner, een zwarte vlag hoog in de mast. Nog altijd kijk ik in Schoorldam naar de seinmast als een baken in de verre omgeving en dan denk ik terug aan mijn opa en opoe, eenvoudige mensen maar toch zo bijzonderlQ Noot: 1) Het voetpad langs de Wimmenummervaart en Bergerringsloot is op 20 maart 1943 door de toenmalige burgemeester J.H.J.Fijn aan de openbaarheid onttrokken (Stichting Lopende Zaken, Ontwerp voetpadennet BES (Bergen-Egmond-Schoorl). Wandelmogelijkheden in het land achter de duinen, februari 1996. Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 41