VAN DE REDACTIE Om de decemberdrukte bij de drukkerij te ontlopen, verschijnt het jaarlijkse dubbelnummer deze keer in de zomer. Bijkomend voordeel kan zijn, dat u in de vakantieperiode de tijd heeft de leesstof in alle rust tot zich te nemen. Aan het eind van het jaar zal een enkel nummer de zesde jaargang afslui ten. Op basis van de losse verkoop kan geconcludeerd worden, dat de vorige (bij toeval nogal maritiem getinte) aflevering van Geestgronden veel belangstelling heeft getrokken. Elet nieuwe nummer bevat enkele artikelen over de tweede wereldoorlog. Maar verder is de inhoud gevarieerd. Het valt op, dat het merendeel van de artikelen de vorige en huidige eeuw bestrijkt. Waar blijven de vorsers die verder teruggaan in de geschiedenis? Of moe ten die speciaal door de redactie benaderd worden? De redactie heeft haar jaarlijkse wandeling door met Egmonds geschiedenis verbonden landschap achter de rug. Bij de tocht wordt niet over Geest gronden gesproken. Dit jaar liep de route door de Wimmenummer-duinen over het duinvoetpad naar Bergen aan Zee en via het zeereeppad en het zeedorpenlandschap weer terug. Wellicht is zo'n aantrekkelijke wandel tocht het laatste zetje dat u nodig heeft om de redactiegelederen te komen versterken. Voor de continuïteit is het nodig, dat de redactie met verse krachten aangevuld wordt.Q 34 Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 4