Alkmaar-Egmond aan Zee. Nog lange tijd heeft daar de spoorbrug over de Hoevervaart gelegen. En bij de Kalkovensweg in Alkmaar was een kleine buurtschap met een klein cafeetje; maar goed, dat was voor mijn tijd. Wat ook voor mijn tijd was, was het meertje gegraven ten tijde van de cri sisjaren 1930-1935. Het zand hier uitgegraven is gebruikt om het Rem- brandtkwartier op te hogen. Die Alkmaarse wijk is vlak voor de oorlog gereed gekomen. Toen ik als klein jochie vlak na de oorlog voor het eerst naar Alkmaar ging om naar school te gaan, zag de stad er nog wel even anders uit dan nu. Maar ik kan wel zeggen dat het voor een kind een heer lijke tijd was om in de stad rond te struinen. Verkeer was er hoegenaamd niet. Ik zie nog voor me hoe de kastanjebomen van de ene dag op de andere dag in het blad stonden. Ook was er in het voorjaar in de Bergerhout elk jaar een stierenkeuring. Afb. 24: Bij het meertje in de Egmondermeer met op de achtergrond de boerderij van Niek Vrouwe Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 39