Jan de Vet (58) uit Egmond aan den Hoef haalt voor Geestgronden persoonlijke herinneringen op aan de Egmondermeer en de vaarten. Hij beschrijft het einde van de binnenvisserij in de vaarten. In een volgend artikel zal hij uitvoeriger op het beroepsmatig vissen door zijn opa Jan de Vet (15 juni 1890 - 9 april 1961) terugkomen. (Red.) J. de Vet DE EGMONDERMEER EN ZIJN VAARTEN Er zou heel wat over geschreven kunnen worden. Tenslotte liggen ze er al vele eeuwen, de vaarten van de Egmondermeer. Soms ga ik een tijdje in het riet zitten op een beschut plekje om wat te mijmeren over de dingen die een mens zo kunnen beroeren. De rust die er van uit gaat, het eeuwig stromende water en het wuivende riet bij flink wat wind. Het hoeft voor mij helemaal niet zo erg mooi weer te wezen; het liefst een Hollands weertje. Ik geloof dat Holland dan op z'n mooist is. Afb. 23: De landschappelijke fraai gelegen Wimmenummermolen Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 37