een Het eeuwig durend zalig lot veer- Dat hier op aard hun oog reeds zag ■n en Deezhope sterke vrouw en kroost len', Zij ouders, vrienden tot een troost Genadig God, wees ons nabij, zoowel in voor- als tegenspoed vezi- Op dat uw liefde met ons zij chap En ons bewaar voor overmoed ofmoed'loos zijn is de Schenk kracht naar kruis: Breng ons te zamen in Uw huis. om Burgemeester Eijma dankte alle sprekers voor de gevoelvolle woorden, de in de heer Bosschaart voor het schone lied en het speciaal voor deze gelegenheid geformeerde, gemengde koor voor het ten gehore brengen ervan. Daarna was er gelegenheid tot bezichtiging van het monument en het neerleggen van kransen. Tot slot nog iets over het aantal omgekomen vissers. In Geestgronden jrg. 5, nr. 3/4 (december 1998) wordt het getal van 95 mannen genoemd. Van hen kwamen er vier uit Egmond aan den Hoef. Er is ook nog sprake geweest van vijf bij de 'Polluxramp' omgekomen slachtoffers, van wie de namen later nog aan de reeks op het monument zouden worden toegevoegd. Dat is echter niet gebeurd. Over de Pollux ben ik niets nader te weten gekomen. Bronnen: Een Monument te Egmond aan Zee. In: Eigen Haard, jrg. 48, 1922, p.479. Egmondsche Badbodes uit 1922 H.C. Prinsen Geerlings, Twaalf eeuwen Kennemer Historiën. Alkmaar 1939. p.89-90. Als de kerk kon spreken 1886-1986. Een eeuw katholieke kerk aan de Voorstraat te Egmond aan Zee. ir. 2/3 M Geestgronden, 6 (1999). nr. 2/3 65

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 35