Egmond aan Zet Panorama met Visschers Monument. Afb. 20: De door mej. A. Belleman uitgegeven ansichtkaart uit de dertiger jaren toont de fraaie ligging van het nog niet door geboomte aan het oog onttrokken vis sersmonument. Rechts de rooms-katholieke kerk aan de Wilhelminastraat (uit col lectie Piet Groen) De voorzitter vond de plaats van het monument met zorg gekozen. Hij dankte de ontwerper, de heer L. Bolle, beeldhouwer uit Rotterdam voor de zorg, liefde en piëteit waarmee hij zijn taak had vervuld: en voorts allen die de oprichting van het gedenkteken door hun bijdragen mogelijk hadden gemaakt. Ook sprak hij de wens uit, dat het monument tot in lengte van dagen door de magistraten van de gemeente met dezelfde eerbied zou worden behan deld als door de heer Eijma en zijn medebestuurders. Daarna kreeg de oud-katholieke pastoor Jacobus van der Oord het woord. Hij vertelde, hoe zwaar het was de treurige opdracht te vervullen aan wedu wen en wezen de tijding te moeten brengen 'uw man. jullie vader is niet meer...' De Egmonders hielden in de oorlogstijd de pastoor met angst en vreze in het oog, als hij door het dorp liep: bij wie moest hij nu weer zijn om een onheilstijding te brengen? 62 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 32