en voor hetgeen deze gedaan heeft voor de gemeente. Met de wensch, dat ze moge bijdragen tot den groei en bloei van Egmond aan Zee, verklaarde de burgemeester de waterleiding voor geopend. De heer Lafeber bracht een woord van dank voor het tot hem gesprokene. Spreker bracht in herinnering de goede samenwerking met de Raad en dat hij aan de heer J. Blaauboer een belangrijke steun had gehad. Het oogenblik waarop de burgemeester op verzoek van de heer Lafeber den toevoer van het water naar de gemeente opende, werd door de aanwezige fotograaf de heer Jonker vereeuwigd Afb. 17: Opening van de waterleiding op 22 februari 1915, in aanwezigheid van de gemeenteraad, adviseurs en directeur. V.l.n.r.: Raadslid G. de Groot, directeur J. Blaauboer, adviseur A.J. Lafeber, wethouder G.E.A. van Hall, burgemeester C.J. Eijma, wethouder H. Conijn, gem. secr. W.G. Noorman van der Dussen. raadsle den R. Gul en A. Zwaan (foto Jonker, uit Historische Bibliotheek Jan Lute) "Bij deze gelegenheid stelde de heer Lafeber, onder instemming van de raadsleden, doch onder protest van de burgemeester voor, om den toe gangsweg naar de waterleiding de burgemeester Eijmastraat te noemen. Het werd de Watertorenweg.(Later is zoals we weten de herinnering aan burgemeester Eijma levendig gebleven door het Burgemeester Eijmaplein.) De gevolgen voor de brandweer Toen vervolgens nabij het station de brandspuit geprobeerd werd, ontbrak het niet aan de noodige belangstelling, vooral van de zijde van de jeugd. Het bleek duidelijk, dat Egmond aan Zee, aan het groote water gelegentot dusverre voor het blusschen van branden toch steeds zonder water was Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 27