Uemeeüte-DulRwatefleldlng Egmond aan Zee. machinist-fitter, gelost worden en naar Egmond aan Zee gebracht. Ze mochten namelijk niet rijdend over de weg.) De bouw van de watertoren, ontijzeringsinrichting, de filters en de reinwa- terkelders werd aangenomen door de firma A. Last en Zonen uit Enkhuizen voorde som van: 17.390,-zie afb. 15). De hoofdconstructie van de watertoren is uitgevoerd in gewapend beton, met tussen de betonstijlen halfsteens metselwerk met inachtneming van ramen en het deurkozijn; uitgevoerd in waalklinkers, rode verblendsteen en leerkleurige verblendsteen (bekledingssteen). Ook zijn er blauwe glazen bouwstenen verwerkt. Het woonhuis en het machinegebouw werden aangenomen door Albert Heere, aannemer te Egmond aan Zee, voor de som van 6.288,-. In mei 1913 was de aanleg van de waterleiding begroot op 61.500,-. Dit bui zennet werd aangelegd door het dorp heen, zodat ieder pand erop aangesloten kon worden. De prijs voor de aanleg kwam uiteindelijk neer op 62.809,-. Bij de begroting was men uitgegaan van 250 aansluitingen; dit waren er bij de opening 400 en ruim vier jaar na de bouw al 532. Op 7 mei 1914 kwamen er in Vraag en Aanbod17de jrg.. Het Nieuws van den Dag en de Alkmaarsche Courant advertenties voor een betrekking van machinist-fitter (afb. 16). Afb. 16: Advertentie voor een machinist-fitter Voor boTonataando W.,WrUiding U toTwrroUaude betrekking ran op o«n aaaTangstraotoMent 'u f 11.— por wook, rrtJe woning w gMgotaraUt. O* voorkeur wordt prgeven Mn kon dir rood* kol wotorloidingbodrgf werkaaom traven. ■olliaitatisn wordon vódr Ik li ei s a. ingewacht kg Burgemeester an Wethouders. De heer Lafeber meldde dat het moeilijk was een ti jdelijke machinist-fitter te vinden. Hij heeft aan de heer Van der Haagen gevraagd of hij een benoeming zou aanvaarden. Op 27 november 1914 is Van der Haagen benoemd, nadat Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 25