Schotsmanstraat 1Er moest dus een weg - de Watertorenweg - door het duin aangelegd worden. Het werk werd voor de somma van 1000,- ge gund aan Cornelis Nicolaas Koopman en Jan van Werven, beiden wonende te Egmond aan Zee. Afb. 15: Aanneming bouw van watertoren en toebehoren Joh. Apeldoorn, aannemer te Alkmaar aan de Westerweg, leverde 300 meter rails, een wissel en 6 wiegkarren in bruikleen aan de gemeente. Deze kwamen aan in Egmond aan den Hoef via de Hoevervaart en moesten daar 54 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 24