yZ^%zl 7 Aanbesteding en aanleg De gemeente Egmond aan Zee heeft ervoor gekozen de waterleiding in eigen beheer te houden, daar dit goedkoper en sneller zou gaan dan met de zogenoemde Frisia-aanleg (dat was met meerdere dorpen en steden tege lijk). De aanleg werd begeleid door de heer A. J. Lafeber, directeur van de waterleiding in Den Helder en naderhand van die in Bussum. In Art. 1, Algemeene omschrijving van het bestek, kan men lezen onder plaatsbepaling: "Het terrein waar de werken moeten worden uitgevoerd, is gelegen onder de gemeente Egmond aan Zee, ongeveer 500 meter van het tramstation." (Hierin is tegenwoordig gevestigd Sporthuis Visser, Pieter X>e ya-^y Z*x -/•y X 'Yt X i*rX* 4 AsX-*, X/tPyZZ é/r rZ cX-C*<-'A.£-*x*X y* -»-t c/jt 4/4-4^ 3 v -/WW - Z S—ri.. Z/Zic-ri -et- 6 'Y**, estw/if X&M. <*£.«- f**-* - A- jXy ...y ft, 4 V— A*. X Af* */%Zs fut-y e>y C,zf*.*A X y*4- tX mMc~ **4*y*4. ««f oZc -f '14 «V y e-Xf eZf-4, ***-*"4 r-A— J Ae ^4,* y' £*y Z.- a i Ze. 4Z4.* *4-^,4,4.4 cZr Xt L, x. 6*400*44 Xy*t Kt** 4» CfZ*z^. V *\.Z*%4 e-j Z&*<***-x,Z eXZ A *w- S vX*444* Ay <*-**, ,y X*4~y 4<k. (sCvi- - t-M-ff+y* X> Z44 Z* y tZ fyaZ *-» X*t. *40-4- tt-eX— ♦kW X.„ /-, X*l^a**fXe.t/c4~ y«X~y f-e-vx,-/y*—y 1 ■*m/~#ue+4 Zd^* j/«*44 r/u **4*. ~X*/ -l4*y cXf-444*4- *y*f£~ 5XX<y~4^*~. ar/e'&fX*. ,<Xt l/*^4- "*4^£.* X^- &£r£~44^*~-. Cf/r'£*X */Xs. ,X, 4tXt <f4,Xt>.Zf4.X*^ X ^*4^44*44. X XXfU C /b< /fo'/rSun Zf/7/ Afb. 14: Aanneming aanleg van de Watertorenweg Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 23