Afb. 13: Panorama van Egmond aan Zee uit 1915. Van links naar rechts: waterto ren, de kleine vuurtoren op Torensduin (in 1833 gebouwd en in 1915 afgebroken), hervormde kerk, oud-katholieke kerk en de Van Speyk (foto Jonker, uit collectie Piet Groen) Weder staan wij aan het begin van het seizoen. Zal 1914 gunstiger voor Egmond zijn dan '12 en '13 zijn geweest? We weten het niet, we hebben af te wachten. Maar dit weten we, wij hebben niet stilgezeten; wij hebben niet moedeloos het hoofd laten hangen. Welk een groote verbetering is er in de badplaats tot stand gekomen! Een zaak, waarnaar lang gewacht is, heeft zijn beslag gekregen. Men is bezig aan de drinkwaterleiding. Dat was een levenskwestie voor onze badplaats. Hoevele vreemdelingen informeerden of er wel waterleiding was, hoevelen zijn er niet weggebleven als het ant woord ontkennend luidde. En nu, binnen enkele weken zal Egmond niet meer achterstaan bij andere badplaatsen. Verblijdend voor Egmond was het besluit van onze gemeenteraad om de gemeente van goed, deugdelijk drinkwater te voorzien. En mogen er nog enkelen onder ons zijn, die min achtend de schouders ophalen als anderen verheugd zijn over zoo 'n werke lijke verbetering, als het heerlijke zuivere water uit de kraan hen zal toe- stroomen, dan zullen ze moeten erkennen: we wisten niet, dat een waterlei ding zulk een zegen is."(De Egmondsche Bad-bode, 2 mei 1914). 52 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 22