Dt Raad der gemeente Egmond aan Zee Gezien zijn besluit tot oprichting eener waterleiding Overwegende, dat Jhr. I. 8ix te Hilversum de voor de water leiding benoodigde gronden wil afstaan voor den prijs van 'één gulden, Gelet op artikel 137 en 194 der Gemeentewet; c s 1 u i t: Van den heer Jhr. V. Six te Hilversum, onder dankbetuiging voor zijne bereidwilligheid, te koopen de benoodigden grond bestemd voor de oprichting eener waterleiding voor aen prijs van één gulden en wel zooveel als bij latere opmeting zal worden noodig geoordeeld. Bedaan te Egmond aan Zee, den 21 October 1913 De Burgemeester bOEDBEKEURD BH BESLUIT VAN HEDEN NI - Haarlem /fy Gedeputeerde Staten van noordhohano "^yooRzir - _JUlFFire Afb. 12: Het besluit van de gemeente Egmond aan Zee de voor de waterleiding benodigde grond van jhr. Six te kopen voor één gulden Nadat er op diverse plaatsen geboord was, gaf de gemeente Egmond aan Zee in 1911 toestemming om tot augustus proefboringen te doen in het duinterrein gelegen op grondgebied van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef en behorende aan jhr. W. Six te Hilversum. Met hem waren er vanaf begin februari 1911 besprekingen geweest over de grond. Jhr. Six bleek bereid de benodigde gronden voor de prijs van één gulden af te staan. Dit was op 21 oktober 1913. Geestgronden, 6 (1999). nr. 2/3 51

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 21