Dertig jaar geleden werd de watertoren in Egmond aan Zee tot springen ge bracht. Hannie de Vries zag er een goede aanleiding in, zich te verdiepen in de ontstaansgeschiedenis en in de plaats die toren en omgeving meer dan vijftig jaar in het leven van de Egmonders hebben ingenomen.(Red.) H.C. de Vries- van Kasteel DE WATERTOREN IN EGMOND AAN ZEE In de tweede helft van de 19de eeuw braken er in Noord-Holland nogal wat epidemieën uit; zo ook in de Egmonden: in 1849 en in 1866 een cholera- epidemie en in 1871 een tyfusepidemie. De cholera-epidemie van 1866 kostte veel mensen het leven. Enige vergelijkbare cijfers in Noord-Holland: in tien weken tijd overleden er in Haarlem 105, Aalsmeer 29, Nieuwer- Amstel 90, Heiloo 4, Bergen 1, Egmond Binnen 2 en in Egmond aan Zee 37 mensen aan deze ziekte. Gelet op de bevolkingsaantallen van deze plaat sen is Egmond aan Zee naar verhouding zwaar getroffen. De behoefte aan goed, onschadelijk drinkwater was groot. Het uit de bodem opgepompte water was vaak verontreinigd, omdat er geen riolering aanwezig was. Veel mensen waren aangewezen op regenwater, verzameld in een waterput of ton, maar niet al het regenwater was goed drinkwater. Men kon ook water kopen in een water- en vuurwinkel, of uit de pomp op het Pompplein halen. In een krantenartikel uit 1897 valt te lezen: Drinkwater, rioolstelsel en opruiming van faecaliën dat is 't beslist noodige, zal onze badplaats blijven groeien en onze bevolking niet gedecimeerd worden door contagieuze besmettelijke) ziekten. Dat de stoomtram deze drie zaken ons het volgend jaar zal brengen is onze hartgrondige wensch. De stoomtram en het station waren in juli 1905 feestelijk in gebruik geno men, maar op de waterleiding werd nog steeds gewacht. In De Egmondsche Bad-Bode van 18 april 1908 lezen we: Nog een groote verbetering wacht ons. Ons hunkeren gaat er naar uit, naar de waterleiding. De watervoorzie ning is een kwestie van te zijn of niet te zijn voor onze badplaats. Wij hun keren en wachten er naar maar gelukkig niet als degenen, die geen hoop hebben 50 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 20