Geestgronden, Egmonds historisch tijdschrift jrg. 6, nr. 2/3 (augustus 1999) Geestgronden heeft tot doel het vastleggen en verspreiden van informatie en kennis over het Egmondse verleden van prehistorie tot heden. Geestgronden is een uitgave van de Stichting Historisch Egmond. Het tijd schrift is bestemd voor donateurs van de stichting. Donateurs betalen mini maal 35,- per jaar. Administratie en aanmelding donateurs: Postbus 124 - 1930 AC Egmond aan Zee Hannie de Vries-van Kasteel, 072-506.1817. Opzegging van donateurschap, inclusief abonnement uiterlijk 30 september. Bankrekeningnr.: Postbank 7708318; Rabobank Bergen Egmond Schoorl 31.57.57.973. Redactie: Willem van den Berg, Ben Hummel, Max Hofer, Cor Oorthuijsen, Ron Ranzijn. Adres redactie: Postbus 124 - 1930 AC Egmond aan Zee; telefoon redactie 072-506.1264. De sluitingsdatum voor de kopij van het volgende nummer is 25 oktober 1999 Bijdragen mogen slechts overgenomen worden na toestemming van de redac tie en/of auteurs. ISSN: 1381 - 1975 Omslagontwerp: Max Hofer Druk: Drukkerij Belleman BV, Egmond. Met dank aan: Wilma Sander (voor het uittypen van tekst) en Historische Bibliotheek Jan Lute (voor het beschikbaar stellen van foto's en gegevens) Foto omslag: Marinier Cor van der Veer (foto uit collectie Jos Hof)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 2