Afb. 11: Detail van het monument voor de Onderzeedienst, gefotograf eerd in 1992 (foto Jos Hof) \L'"< T Bronnen: K.W.L. Bezemer, Zij vochten op de zeven zeeën, Zeist 1964. Ph.M. Bosscher, De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, deel I, Franeker, 1982. T. Froma, Ja, het moest. Bergen NH. P.C. Jalhay, Nederlandse Onderzeedienst 75 jaar, Bussum 1982. L.L. von Münehing, Schepen van de Koninklijke Marine, Alkmaar 1978. G.J.A. Raven, De kroon op het anker, Amsterdam 1988 Schriftelijke informatie van de marinestaf, afdeling Maritieme Historie. Interview met Leo en Jan van der Veer, broers van Cor, op 4 mei 1999. (Met dank aan de marine en Leo en Jan van der Veer) Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 19