Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond, dat op genoemd tijdstip op die positie geen enkele Duitse onderzeeboot is verloren gegaan, vermist of beschadigd. Aanvullend onderzoek, onder andere met medewerking van de Historische afdeling van de Britse Admiraliteit, leerde dat van de geallieer de onderzeeboten alleen de 013 in de buurt verbleef. Afb. 9: Brief van koningin Wilhelmina aan de familie Van der Veer (uit archief Jos Hof) s gravenhage. 6 April 1946. »ALE!S NOOtfDEINDE Den Heere C.van de Veer, Heerenweg 344, 5 S Si 0 N D a/d. HOEF In de felle strijd, niet alleen voor de bevrijding van ons eigen Vaderland, maar tevens van bevriende volkeren gaf TJw dierbare 'Jornelis, die u thans betreurt, aan boord van hr. Ms. "0 13" op 19 juni 1940 het offer van zijn le ven. Bij deze bittere scheiding kom lk Mijn oprechte deelneming betuigen. Zijn offer zal door Mij steeds in dank bare herinnering gehouden worden. Een mogelijke verklaring voor de tragische teloorgang van de 013 zou kunnen liggen in het feit, dat de boot na een verbouwing ten behoeve van de stabiliteit meer op een Duitse onderzeeboot was gaan lijken. Als dit de ware toedracht is, maakte dit de zaak er des te tragischer op. Tenslotte nog een wrang detail: de 19e juni 1940, dus de laatste dag van zijn leven, was Cor van der Veer 22 jaar geworden Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 17