/3S&Ss>£ Eind zestiger jaren bleek, dat de ondergang van de 013 een nog dramati scher oorzaak had. dan tot dan was aangenomen. Dankzij het onderzoek van de Zwitser Hans Bachman naar de verrichtingen van Poolse onderzee boten tijdens de tweede wereldoorlog kwam aan het licht, dat het zeer goed mogelijk was dat Hr.Ms. 013 door een bondgenoot, de Poolse onderzee boot 'Wilk' tot zinken is gebracht! Zoals hierboven vermeld, maakte de onderzeeboot Wilk deel uit van dezelfde flottielje als de 013, die in geal lieerd verband opereerde vanuit Dundee. Afb. 8: Monument op het kerkplein te Egmond aan den Hoef. gefoto grafeerd in mei 1999 (foto Jos Hof) In de nacht van 19 op 20 juni 1940. om precies te zijn even na middernacht, ramde de Wilk een 'onbekende' onderzeeboot. Aangenomen werd toen. dat dit een Duitse onderzeeboot was. Volgens het logboek van de Wilk heeft deze confrontatie plaatsgehad op positie 56.30 N.B en 03.37 O.L. Als die plaats wordt vergeleken met de eerder veronderstelde positie in het mijnenveld (56.50 N.B en 03.37 O.L.) waar de 013 verloren zou zijn gegaan, is het uiteindelijke verschil slechts 15 mijl. M wii eren en gedenken ai at comVeer wenk «mets ftf. Wei Glorie .5 ccr Schui 'm* A Peeioom vanwddm 46 Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 16