Officieel werd door de marinestaf te Londen op dinsdag 25 juni aangenomen, dat de onderzeeboot Hr.Ms. 013 verloren was gegaan. Aan boord waren 34 opvarenden, onder wie drie Britse marinemensen. Het was de eerste Neder landse onderzeeboot, die tijdens de tweede wereldoorlog ten onder ging. REGELINGSBUREAU ZEEMACHT. Badhuisweg 169. s-Gravenhage, 29 November 1940. No.5/21/Bt Door tusschenkomst van het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis bereikte mij de mededeeling van het overlijden van Uw zoon, de matroos der 2e klasse VAN DER VEER, Cornelis, stamboeknummer 14632, eertijds dienende aan boord van Hr.Ms." 0 13 Ik betuig U hierbij mijne deelneming in het door U geleden verlies en hoop, dat de gedachte, dat Uw zoon voor Koningin en Vaderland zijn leven liet, U het verlies helpt dragen en U verder moge sterken. De Schout-bij-Nacht, Hoofd Regelingsbureau Zeemacht, L.A.C.M.Doorman. Aan de Fam. C.van der Veer Heerenweg 344 EGMOND A.D. HOEF Afb. 6: Brief Regelingsbureau Zeemacht 29-11 -1940 (Uit archief Jos Hof) In het oorlogsdagboek van de marinestaf te Londen staat het volgende geschreven: Aangenomen moet worden, dat Hr.Ms. OI3 verloren is gegaan, aangezien zij uiterlijk op vrijdag 21 juni terug zou zijn van een patrouilletocht op de Noordzee". Na verschillende nasporingen kwam men aanvankelijk tot de conclusie, dat Hr.Ms. 013 op donderdag 13 juni 1940 tot zinken was gebracht ten gevolge van een mijnexplosie in het Duitse Mijnenveld, aangeduid als 16B. Dat was in mei 1940 door een Duitse mij- nenlegger was gelegd; de positie was ongeveer 56.55 N.B. en 03.40 O.L. November 1940 werd door bemiddeling van het Rode Kruis een brief ver zonden naar de nabestaanden. Ook de familie Van der Veer ontving deze brief, en natuurlijk kwam ook bij hen deze onheilstijding hard aan. In het 44 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 14