Begin april 1940, toen Cor met de Hr.Ms. Z-5 te IJmuiden lag, zochten zijn broers Lou en Jan hem daar op. Dit was het laatste contact tussen Cor van der Veer en zijn familie. Kort na deze ontmoeting behoorde hij tot de vaste bemanning van de onderzeeboot Hr.Ms. 013. Afb. 5: Hr.Ms. 013 met twee zusterschepen en Hr.Ms. Z-5 te Esbjerg (foto uit col lectie Tonny Froma. Archief Jos Hof) De eerste dagen van mei 1940 waren ook voor de bemanning van Hr.Ms. oorlogsschepen spannende, onzekere dagen. Er moet veel door het hoofd zijn gegaan van de bemanning van Hr.Ms. 013. De politieke spanningen en de oorlogsdreiging waren daar debet aan. Leger en marine waren op het hoogste peil van paraatheid gebracht, aangezien de neutraliteit van Neder land wel eens niet gerespecteerd zou kunnen worden. Op de avond van de 9e mei werden in opdracht van de commandant der marine te Willemsoord (Den Helder), de onderzeeboten Hr.Ms. 09, 010 en 013 de haven van Den Helder uitgedirigeerd. Gezien de spanning en onze kerheid werd een zogenaamde 'afwachtingspositie' ingenomen. 42 Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 12