1939 werd hij geplaatst bij de Onderzeedienst. Als matroos 3e klas maakte hij aan boord van de torpedoboot Hr.Ms. Z-5, een escorte- en oefenschip voor onderzeeboten, vanuit Den Helder enige korte oefenreizen op de Noordzee. Het was in deze periode, dat Cor zich ging verloven met Jeanne Dierckx, een meisje uit Hoek van Holland. Ondertussen was zijn oudste broer Klaas als soldaat onder de wapenen geroepen vanwege de mobilisa tie, was broer Lou ook bij de Koninklijke Marine gegaan, broer Jan in dienst getreden bij kleermaker Sijperda in Alkmaar, en zusje Riet verbleef nog thuis aan de Heerenweg. Daar runde moeder Marie een zuivelwinkeltje en vandaaruit verdiende vader Cees de kost als melkrijder. Op 12 januari 1940 schreef Cor een briefkaartje aan zijn ouders. Achteraf blijkt dit zijn laatste schrijven aan thuis te zijn. Hij schreef het volgende: Den Helder, 12-1-1940. Beste Ouders. Even vlug een kaartje. Ik ben op zoek geweest naar Lou, doch ik kan hem nergens vinden. Is hij soms nog in Vlissingen Schrijf het eens gauw. Hartelijke groeten, Uw zoon Cor. Hr.Ms. Z-5. Den Helder. De briefkaart bevindt zich nu in mijn archief. Met Vlissingen bedoelde Cor de marinebasis Vlissingen. waar broer Lou zijn opleiding volgde aan boord van het wachtschip Hr.Ms. Noord-Brabant. Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 11