cAllens-ooghe LOClC \\\n BESTUUR INTERNET REDACTIE REDACTIE-ADRES CORRESPONDENTIE Hist. Ver. Callantsoog LIDMAATSCHAP voor 2017 CONTRIBUTIE of GIFTEN CALLINGER ERFGOED (museum) INTERNET DRUK OMSLAGFOTO COPYRIGHT ISSN: 1566-3043 Jaargang 32 Nr. 3 September 2017 Verschijnt 4x per jaar Een uitgave van: de Historische Vereniging Callantsoog Opgericht: 19 november 1985 IN DIT NUMMER: 42 Ik kwam, ik zag, ik bleef... 47 Uitlandse Polder: onze derde fase van de lezing 48 Oude topografische kaarten 53 Molen De Hoop 54 Uitnodiging 55 De Callantsoogse periode 60 Reacties van lezers Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Dries Blokker 0224-582528 Robbert Blom 0224-571111 Willem van der Ham 0224-581753 Co de Bakker 0224-581860 Lammie de Ruiter-Wardenier 0224-581850 QuirienTepas 0224-581810 Erik Zwaan 06-55865575 www.historischeverenigingcallantsoog.nl e-mail: info@historischeverenigingcallantsoog.nl redactie@historischeverenigingcallantsoog.nl penningmeester@historischeverenigingcallantsoog.nl secretariaat@historischeverenigingcallantsoog.nl Muja Blokker Hans Raap Klaas Schuurman Dymph Molenaar Lammie de Ruiter Co van Stee, illustrator L. de Ruiter, Zeeweg 9,1759 GS Callantsoog tel. 0224-581850 De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen. Boerderij 'Tante Jaantje', Dorpsplein 33, 1759 GM Callantsoog 18,00 per jaar. Lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij de penningmeester: Willem van der Ham Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar vóór 1 december bij de secretaris te geschieden. NL88 RABO 0357 4451 20 Secr. Co de Bakker, Stuyvezandeweg 51, 1759 GB Callantsoog, tel. 0224-581860 www.museumcallantsoog.nl e-mail: secretariaat@tantejaantje.nl Rowa Druk Media, Breezand Peter van Aalst Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. cc Wilfred de Wild, veruit de jongste in deze rubriek, vertelt zijn verhaal aan Klaas Schuurman. In deze Clock deel 1 Robbert Blom kijkt tevreden terug op een welbestede ochtend. Een verslag van de wandeling door de Uitlandse Polder Hans Raap sloeg er een aantal oude atlassen op na. Hij komt tot de ontdekking dat er veel interessante feiten over onze omgeving te vinden zijn. Met twee bladzijden in kleur worden ze mooi weergegeven Van de boeiende lezing van Jaap Zeeman op 21 april van dit jaar is door Robbert Blom een verslag gemaakt. Ook als u er toen niet was, krijgt u van de bewogen geschiedenis van Molen De Hoop door middel van deze impressie een goed beeld Alvast voor uw agenda: op 17 november a.s. wordt u vergast op een avond vol hoogtepunten uit de collectie van Henk Rotgans, een veelzijdig kunstenaar uit Callantsoog. De avond is voor iedereen toegankelijk! Ruud Van laat ons meekijken. Zijn moeder, Annie Kok, schreef herinneringen op over de tijd die zij gedurende de oorlog in Callantsoog doorbracht Twee foto's met vragen leverden reacties op. Ontbrekende namen kunnen zo weer voor een deel worden aangevuld Ptr.k ftctgar^ tlklndl in 1940 kit I wtidimclirtji dat stond op dl ptik mma nu dl PuiMocsuxg loopt. vf&ra**r ra.y 17 november: Veelzijdig kunstenaar Henk Rotgans

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 3