GETUIGSCHRIFT Toevoeging 59 Annie en Tames bij 'Op de Nol', nu is dat 'DeZeehut' De familie Kleerekoper bestond uit vader Gerrit (15/2/1897 2/7/1943) diamantslijper, gymnastiekleraar, moeder Kaatje Ossendrijver (29/8/1895-2/7/1943, Loekie (15/1/1923 31 /7/1943), Elly (14/10/1928-2/7/1943) De familie De Vries bestond uit vader Piet (13/10/1886), moeder Pietertje Vos (2/4/1896), Adriaantje (17/3/1919), Annie (9/8/1920) Grietje (5/3/1922), Gerrit (18/8/1924), Jaap (10/7/1930). Annie Kok trok veel met Annie en Jaap op! Deze gegevens zijn ontleend aan het Archief Alkmaar. Zomer 1942 moest het hele dorp in 1 week ontruimd zijn voor'ruim schootsveld', net zoals andere kustdorpen. Zo ver huisden ze op 18augustus 1942 naar Alkmaar waar juist de wijk De Bergerhof, voor bewoning was klaargekomen. Aannemer Van Os en zijn vrouw, ook gevlucht uit Den Hel der, woonden ook in een zomerhuis aan de overkant van ons zomerhuis. Op een avond kwamen ze op bezoek om naar de Engelse zender te luisteren via een primitief toestel, gemaakt door Tames uit allerlei onderdelen, compleet met 'spoelen' in elkaar gezet. [De onderdelen van de radio kwa men hoogstwaarschijnlijk uit het vliegtuig dat op een nacht in de oorlog is neergestort in Het Zwanenwater en waarbij Tames samen met een vriend diverse onderdelen uit het vliegtuig heeft meegenomen vóór de Duitsers bij het vlieg tuig waren. - RV] Annie te paard bij tante Pietertje (zomer 1940). Op de achtergrond Abbestee De radio stond heel zacht aan, ze stonden allen gebukt voor de radio om goed te horen. Plotseling stond er een jonge bewapende Duitse soldaat in de kamer. Ze moesten beter verduisteren, zei hij. Wie of er meer geschrokken waren, zij of die Duitse soldaat? In spanning of hij ditzou rapporteren? Gelukkig hebben ze er nooit meer wat van gehoord! Diezelfde aannemer Van Os had last van reuma. Nu had zijn vrouw gelezen dat brandnetels goed tegen reuma wa ren. Naast het huis van de familie Kok, aan de overkant van hun huis, was een veldje vol brandnetels. "Man, hier heb je een handschoen en ga jij maar brandnetels plukken!" Maar manlief had geen zin in brandnetels en zei: "Heb je dat ge zien! Gisteren stond daar nog een mof te pissen..." Dit was door hem verzonnen, maar hij was mooi van zijn brandne tels af. "Een leugentje om bestwil mag toch ookwel?"zei hij, toen hij het verhaal aan de familie Kok vertelde. Openbare School voor Gewoon Lager Onderwijs Callantsoog. HEEFT y LEERJAREN VAN HETLAGER ONDERWIJS MET Vee. I ccd GEVOLG DOORLOOPEN EN ZICH GEDURENDE DIEN TIJD DOOR IJVER EN GOED GEDRAG ONDERSCHEIDEN. Uitgereikt te Callantsoog den ij/ j 1. i9y^, in tegenwoordigheid van de Commissie van Toezicht op het L.O. HET HOOFD DER SCHOOL. NAMENS D -- i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 21