Bed met vergulde knoppen 58 Annie herinnerde zich ook dat ze sneeuwballen aan het gooien was naar een Duitse soldaat en dat de sneeuwbal precies in een grote kan met chocolademelk terecht kwam. Of dat Tames op het terras van het huis Engelse jazzplaten op de koffergrammofoon speelde. Opeens staat er een Duit se soldaat daar en zegt tegen Tames, of hij daar onmiddellijk mee wilde stoppen, anders zou de grammofoon in beslag worden genomen. Een keer zaten Duitse soldaten als oefening op hun terras te schieten, en toen zagen ze een Engels vliegtuig, vlak bo ven de grond vliegen en optrekken voor het duin. Dit was om het afweergeschut te ontwijken. Zomer 1941 vonden ze voor de nacht weer onderdak in de kippenboet van oom Piet en tante Pietertje. Wat wilde het geval? Vlak tegen het dorp aan stond een ori├źntatielicht voor de Duitse vliegtui gen die naar Engeland wilden vliegen. Dit licht zwaaide als een vuurtorenlicht en werd 's avonds als het donker was door de Engelsen beschoten en gebombardeerd. Menige avond/nachtzo tegen halfeen begon het. Tante Pietertje kwam op 18 augustus 1941 overstuur naar de familie Kok toe om te vertellen dat er een bom op de boerde rij van haar moeder was gevallen en dat haar moeder daarbij was omgekomen. Moeder Kok gaf tante Pietertje een glas wa ter met een valeriaantje om tot rust te komen. Annie op het hek van het Kooibos (zomer 7 940) Toen Louis Kleerekoper, een joodse jongen, naar de puinho pen van de boerderij wilde kijken werd hij door de Duitsers weggejaagd. Dit werd hun te angstig en 's avonds, vader voor op met zijn knijpkat (soort zaklantaarn) en de rest van de fami lie en Opoe achter hem aan, een landweggetje in en dan door de nollen (duintjes) naar de kippenboet. Waar oom Piet weer voor bedden had gezorgd, afkomstig uit De Groote Villa. Annie sliep op een bed met vergulde knoppen aan het hoofdeind, daar had Prins Hendrik in geslapen wanneer hij te gast was op De Groote Villa om te jagen. De zus van tante Pietertje (ook uit het dorp) sliep met haar gezin in de toen lege stal.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 20