Meester Geurts Naast hun dubbele kippenhok was nog een tweede dubbel kippenhok, dat nogal 'dichtbevolkt'was, de kippenmest lag op een grote hoop achter dit kippenhok. Ze konden vanuit hun kippenhok, 10 a 15 km verderop Den Helder zien lig gen. Op het eind van de dag, het was al donker, zagen ze via de branden en het geluid dat Den Helder opnieuw ge bombardeerd werd. Nu komt het. Vader kreeg hierdoor last van zijn darmen en kon het niet meer ophouden, tot hij bij de ongeveer 40 meter verderop gelegen wc was. Dus dacht hij: "Hierachter ligt toch kippenmest laat ik het daar maar op doen." Maar wat hij niet zag in het donker, was dat hij zijn behoefte vlak naast de kippenmesthoop deed. De volgende morgen hoorden ze de zoon van de familie De Vries zeggen (Jaap, hij was toen 9 a 10 jaar): "Dat Kok (zo was hun naam) moest poepen dat vind ik niet zo erg, maar dat hij het juist op mijn kerkhof gedaan heeft, dat vind ik wel erg."Wat wilde het geval? Wanneer Jaap een dood vogeltje, muis of iets der gelijks vond, dan begroef hij het naast de kippenmesthoop. Er werd ook in zee gespeeld, of als natuurkundeles op het strand schelpen zoeken en later hierover schrijven met te keningen en plaatjes in een schrift. Zo ook met de dieren en planten, hier ging het er om wie het eerst in het voorjaar wat meebracht naar school. Het meegebrachte werd in een bakje zand of in een reageerbuisje gezet, met de naam van het plantje of bloemetje erbij. Later ging de meester hier voor de kippen boet. Vinr: vader en moeder Kok, Wim, Tames en zittend Annie Wim 19 jaar, de broer van Annie (Annie was 11 jaar en er was nog een broer, Tames, 15 jaar), wist deop- lossing. Hij had vlak voor de oorlog gekampeerd met de padvinderij in De Nollen in Callantsoog, in de duintjes vlakbij Piet en Pietertje de Vries. Daar haalden de padvinders melk en eieren en Wim vond dat zulke vriendelij- Tames ais padvinder ke mensen, daar moesten ze maar naartoe. Aldus gebeurde. Ze werden hartelijk ontvangen door tante Pietertje en oom Piet. Te gen Annie zei tante Pieter tje: "Oom Piet is op 't land aan het hooien, vraag maar eens of hij naar huis wil ko men." Aldus gebeurde. Na enige beraadslaging kreeg de familie de dub bele stenen kippenboet toegewezen, maar hier hadden pas nog kippen in gezeten, dus moest nog schoongemaakt worden; of ze twee nachten in het hooi (binnenshuis) wilden Tante Pietertje en oom Piet slapen. Nu, dat wilden ze wel. De muizen liepen over hen heen, maar ze waren geen van allen bang voor muizen! Vader en Tames en Wim hadden onder tussen de kapokmatrassen en een grondzeil uit het huis in de Krugerstraat te Den Helder gehaald. En zo sliepen ze allen op een rij op de grond, met een kippenlegkast als kledingkast. Tante Pietertje en oom Piet zorgden samen met de buren Ten Boekei voor ander'meubilair': een oude linnenkast, een kleine salamander kacheltje, stoelen en een zelfgemaakt ta feltje. Een olielamp was hun verlichting. Het water werd uit de regenput gehaald en de buiten-wc was ongeveer 40 meter verderop aan het eind van de boerderij. Annie ging bij aankomst gelijk naar school, waar meester Geurts hoofd was en les gaf aan klas 5, 6 en 7, meester Prins aan klas 3 en juf List aan klas 4. Na de zomervakantie moesten de andere Helderse kinderen die toen pas op school kwamen op de gang les krijgen van een Helderse meester. Het was net een Montessorischool. Annie kwam voor de zomervakantie in de 5e klas. Er stond een telefoon op de raampost waar ze les kregen, het telefone ren stond toen nog in de kinderschoenen, ze had pas één keer een hangtelefoon gezien. Ook was er een boek hoe je met giro's en postwissels om moest gaan. Je kon prachtig spelen op het school plein, onder andere 'Scheer op de kop'of tij dens de gymles hand bal op het voetbalveld. Annie met de mestwagen. Annie werd meestal als Tante Pietertje kijkt toe! keeper gekozen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 18