-Hel" K c$ V u o V>« a 9 o. n^.€> cp. fa n c. Vi V K e V" u. n aan de o n <4 e Ruud Van schreef ons het volgende: "Mijn moe der heeft in de oorlog in Callantsoog gezeten, daar Den Helder ontruimd moest worden. Ze heeft het een en ander over die tijd geschreven wat mijns inziens van historische waarde is. Dit is misschien iets voor jullie historisch blad." We geven het verhaal van Annie graag aan u door. Na de capitulatie op 10 mei 1940 waren er veel beschietingen en bombardementen, waarvan die van het begin van de avond van 24 juni 1940 het hevigste was. Dit was door de Engelsen. Er kon toen nog niet gericht gebombardeerd worden dus de meeste bommen kwamen op militaire doelen terecht en een enkele op een burgerdoel. Veel geschut en zoeklichten vanaf de grond, maar men had een voorgevoel, er komt nog meer. In de plantsoenen van Den Helder waren al voor de oorlog loop graven aangelegd, waar de familie dan naartoe vluchtte. Hun voorgevoel kwam uit: enkele uren na het bombardement volgde weer een bombardement, dit zonder zoeklichten en geschut, maar nu vielen de meeste bommen op burgerdoe len en een enkele op een militair doel. Dit bombardement duurde lang en was hevig. De Duitsers zeiden later: "Kijk eens wat jullie vrienden hebben gedaan." Maar Annie had zelf in het licht van de branden rondom, het hakenkruis op de vleu gels van de vliegtuigen gezien! Na de oorlog las Annie in de krant dat het hevige bombar dement op zich reden was om het marinepersoneel, dat natuurlijk veel in Den Helder woonde, weg te krijgen. Ze konden geen 'pottenkijkers' gebruiken, want voor dit bom bardement waren alle Duitsers buiten Den Helder gebracht. Dat was de reden waarom er geen zoeklichten en afweerge schut waren. De volgende dag, 25 juni 1940, vluchtte bijna iedereen Den Helder uit, maar waarheen? Linksvoor De Instuif. Tekening Annie Kok tie. I- fi- V» o t' £- nr..

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 17