Uitnodiging 17 november a.s. in Dorpshuis Kolfweid Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.45 uur als beschermd rijksmonument kwalificeerde." [Voor verdere informatie over de familie Kruisveld zie bijvoorbeeld De Clock nr. 4, december 2000, blz. 62 - redactie] Een avond verzorgd door Jesse van Dijl, beeldconservator van het Regionaal Archief Alkmaar met als onderwerp: Henk Rotgans, een veelzijdig kunstenaar in Callantsoog Henk Rotgans (1910-1989) viel reeds op jonge leeftijd op door zijn bijzondere tekentalent. Na een opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amster dam werd hij illustrator voor onder andere Spaarnestad te Haarlem. In 1948 huwde hij Johanna Rebecca Hamers en samen gingen zij in 1950 in Callantsoog wonen. Aan de Abbestederweg 3 in een zelf gebouwd huis. Hier baatten ze reformhuis De Koets uit, en verhuurden ze kamers aan toeristen. Maar bovenal bleef Henk tekenen en fotograferen. Het restant van de molen (de romp) was echter niet te renoveren omdat de molen inmiddels door andere gebou wen van de veevoederfabriek was ingebouwd. Na het oplossen van een veelheid van hindernissen - zoals financiële- en EU subsidieaspecten en meerdere subsidiege vers, grondaankopen, deskundige bouwers om te restaure ren, et cetera - was men in 2011 zover om de molenromp te verplaatsen van de oude locatie Molenpad 10 naar de huidi ge prachtige plek Parallelweg 33. Voor deze spectaculaire verhuizing door de firma Mammoet en de restauratie door de firma Poland schieten woorden tekort en adviseer ik u om de filmpjes op YouTube te bekijken. Veel van zijn werk dat hij in Callantsoog maakte, is in de jaren 90 van de vorige eeuw in het Regionaal Archief Alkmaar via schenking terecht gekomen. Daar ligt het nog steeds als een soort'slapende'collectie. Het wordt tijd om daar nu eens verandering in te brengen. Met veel plezier is door beeldconservator Jesse van Dijl van het Regionaal Archief Alkmaar een avondvullende pre sentatie samengesteld met daarin allerlei hoogtepun ten uit de Collectie Rotgans. Hij neemt u via het witte doek mee naar onder andere het Callantsoog zoals Henk Rotgans het zag en vastlegde; prachtige tekenin gen, aquarellen, boekillustraties, prentbriefkaarten en foto's passeren dan de revue. Samenvattend: een instruc tieve en motiverende le zing. Een bezoek aan molen 'De Hoop' wordt van harte in uw belangstelling aan bevolen. Voor verdere infor matie: www.molentzand.nl. Dorpsfeest in Callantsoog begin jaren '50. Een wedstrijdje touwtrekken hoort daar natuurlijk bij. (Foto afkomstig uit het fotoarchief van Henk Rotgans)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 16