Molen De Hoop De bewogen geschiedenis vanaf 1630 tot de dag van vandaag 53 Robbert Blom Na deze overzichten zoomde Jaap Zeeman in op de molen 'De Hoop'. Men heeft lang het idee gehad dat deze molen van Zaanse afkomst was. Echter, door diepgravend onder zoek van de heer Bakker, redacteur van het blad Molen wereld, is vrijwel onomstotelijk vastgesteld dat de molen oorspronkelijk is gebouwd als volmolen 'de Haan' te Leiden. Bouwjaar ergens tussen 1630/1640. Het proces 'vollen' is een nabewerking van geweven wollen stof waardoor de kwali teit sterk verbeterde (vervilten). Vanaf de 17e eeuw werd dit werk gemechaniseerd door volmolens, aangedreven door de wind, die met houten stampers het laken bewerkten. De lezing van Jaap Zeeman op de Algemene Leden Vergadering van 21 april van de His torische Vereniging Callantsoog, begon met een kennismaking met de roots van de familie Zeeman. Daarbij was al een zweem van geneti sche invloed herkenbaar van het molen-gen. Want hoe is het anders mogelijk dat Jaap Zeeman zoveel energie, doorzettingsver mogen en verantwoordelijkheid voor het historisch erfgoed heeft opgebracht. Wie Holland zegt, zegt tulpen, klompen en molens. In 1200 zagen we de eerste molens in Nederland, die wer den gebruikt voor het malen van graan. Daarna hebben we geleerd met molens polders leeg te malen. En dat was heel belangrijk voor grondaanwinning én droge voeten. Maar de energiemogelijkheden konden ook gebruikt wor den voor andere, met name industriële toepassingen. We zagen in een filmpje, gemaakt door Jaap Zeeman in Rwan da, twee mannen met een heel grote boomzaag de boom in de lengte doorzagen. Maar dat was nog geen plank; er moesten nog vele uren of zelfs dagen op deze wijze ge werkt worden om een plank te fabriceren. Het was een heel instructieve tussenstap om deze sprong van eeuwen te laten zien, voor mij een eye opener. Omdat wij reeds in de 17e eeuw -onze Gouden Eeuw- toen Neder land het rijkste land van Europa was, al met de hulp van die industriële zaagmolens snel heel veel planken konden zagen. Na 1918 begon wederom een nieuwe mechanisatieperiode met o.a. dieselmotoren. Met het malen op windkracht bleef productie sterk afhankelijk van de wind en besloot Arie Zee man met zoon Nico in 1920 tot het overgaan op een mo tormaalderij. Daardoor werd het gebruik van de windmolen 'De Hoop' steeds minder en in 1922 helemaal gestopt. Hij werd niet meer onderhouden en raakte in verval. "We hebben het aan Guurtje Zeeman-Kruisveld (vrouw van Nico) te danken - die sterk tegen het totaal slopen van de molen was - dat de molen in zo een staat is gebleven dat omstreeks 2003 de Rijksdienst voor Monumentenzorg de korenmolen'De Hoop'vanwege cultuurhistorische waarden Na een aantal tussentijd se verkopen van de mo len - mede in verband met de recessie in de la kenindustrie - kwam de molen in 1782 in handen van een nieuwe eigenaar die 'de Haan' liet ombou wen tot zaagmolen. De molen ging na het over lijden van de eigenaar in 1864 over naar zijn twee zonen die al bezig waren met de oprichting van een stoomzagerij, en 'de Haan' werd in 1865 verkocht en opnieuw opgebouwd in 't Zand en ingericht als koren molen. Na een tiental verkopen, een aantal treurige financiële ontwikkelingen en veilingen kwam de molen - inmiddels van naam gewijzigd in'De Hoop' - in bezit van Pieter Jonker, handelaar in voeder middelen in 't Zand. Dan, in 1913, verkoopt deze eigenaar de molen met opstallen aan Arie Zeeman en wijzigde deze daarmee zijn beroep van boer in molenaar. Daarna is de mo len in bezit gebleven van de familie Zeeman. De korenmolen Zeewijk in Petten, waar de familie Zeeman het molenaarsbedrijf begon

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 15