52 Vergelijking van deze kaartjes laat enkele bijzonderheden zien: de school stond op de oudste kaart nog aan het begin van de Oude Laag (nu ongeveer plek Divoze). Verder zien we een huis of boerenplaats aan de Westerweg met de naam Het Hol (nu terrein camping De Nollen). Is hier mogelijk een verband met de naam Holstein? Bijzonder is ook het voetpad, weergegeven met een stippellijn langs het Kooibos van de Nabbersnollen naar de Uitlanderweg. De kaart 1877-1907 laat zien dat de Duinweg van Callantsoog naar Groote Keeten er in 1907 nog niet was. Wel een heispoor! Eén van de panden hier gelegen betreft stellig Hoeve Afrika. Zo was onze omgeving omstreeks 1900. Vergrote kaart van het dorp Callantsoog en de naaste omgeving. 1849-1859 (boven) en 1877-1907 (onder) 'oorh.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 14