Een goed beeld van deze bosjes en het kavelpatroon van de Boskerpolder geeft een luchtfoto uit het Fotoarchief Topografische Dienst uit 1938. De licht gekleurde percelen zijn akkers met landbouwgewassen, de donkere percelen zijn de weilanden. Bovenaan de foto zien we Groote Keeten en de Helmdijk.Wezien de Voorweg met Hoeve Voorwaarts, in de cirkel de beide oude bosjes en meer aan de onderkant van de foto Abbestede, het Molenwater en de Oosterweg. De topografische kaart 1877-1907 laat zien dat aan de Abbestederweg nog maar één boerderij staat. Het is de boerderij De Tempel. Aan de Oosterweg zien we op de kaart uit 1877-1907 drie boerderijen waaronder de aan het eind tegen de Noordschinkeldijk gelegen boerderij Zwaardijk. Opvallend op deze kaart is ook de werkspoorweg in de duinen tussen Callantsoog en Groote Keeten. Langs de Jeweldijk zien we de boerderij Hoeve Holstein met het bosje ervoor en langs de Voorweg staan - net als nu nog - drie boerderijen. Op de hoek De Karnemelkplaats, in het midden Hoeve Voorwaarts en het dichtst bij Groote Keeten de derde (naamloze) boerderij. Aan de Scheidingsvliet zien we slechts één boerenplaats, het is de Vissershoeve en langs het Zwarte Pad staan dan nog maar twee boerderijen, de Johanna's Hoeve en de Pietertjes Hoeve. Op zowel de kaart uit 1850 als op de kaart die werd herzien in 1907 zien we de genoemde bosjes in de Boskerpolder. Ook de bosschage nabij de boerderij van Baken op Abbestede en het bosje voor Hoeve Holstein staan op deze oude kaarten al aangegeven. Dit waren destijds de enige plekken - naast het Kooibos - waar sprake was van enige houtopstand van betekenis. Op een enkele vlierstruik bij een boerenhoeve na was het polderland van Callantsoog en Het Koegras vrijwel boomloos! Als we dit feit combineren met de zeer beperkte bebouwing langs de onverharde polderwegen dan kunnen we ons mogelijk een voorstelling maken van de enorme ruimte en de reusachtige vergezichten in dit uitgestrekte polderlandschap destijds. Aan de Uitlandseweg - toen nog üitlanderweg geheten - staan drie boerderijen. Het zijn Hoeve Landzicht, Pajerel - op de oudere kaart Hoop doet Leven geheten - en Noorwegen. Ook zijn op de kaart 1877-1907 duidelijk de nollengebieden weergegeven, namelijk Noorwegen of Oosternollen, Luttickduin en Abbestede alsmede het nollengebied dichter bij het dorp waar in de jaren twintig het VVV-bos werd aangeplant. Dit gebied heet Nabbersnollen. Ten zuiden van het dorp zien we het uitgestrekte nollenterrein waarop later de Zeeweg werd aangelegd en dat we kennen als de Kerkenollen. Bij het dorp zien we aangegeven: Reddingboot, Badhuis, School en Kerk. In de duinen bij het dorp twee gebouwen die waarschijnlijkde kantonnierswoning en de zogenaamde Karrenloods voorstellen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 13